Site icon Platon Tez Hazırlama

Yök Tez

An asian girl is standing in the courtyard of the university

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkemizde üniversitelerin bağlı bulunduğu ve lisansüstü tezlerle ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü bir kuruluştur. Üniversiteler ile ilgili birçok düzenlemeyi yapan yök tez çalışmaları için de Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla bir akademik veritabanı hizmeti sunmaktadır. Yüksek lisans ve doktor tezlerinin yer aldığı online bir kütüphane işlevi gören bu yök tez merkezi üzerinden isteyen herkes tez araması yapabilmektedir. YÖK tez merkezi ile ilgili detaylara geçmeden önce YÖK’ün tarihi ve yapısına kısaca değinmekte fayda var.

YÖK nedir?

1982 Anayasası’nın 131. Maddesinde görev ve amaçları belirtilen YÖK, üniversitelerin öğretimini planlama, düzenleme ve yönetme gibi konularda yetkilendirilmiş anayasal bir kuruluştur. Bu tarihlerde Türkiye’deki birçok üniversite, enstitü, yüksekokul, konservatuvarların bağlanmasıyla birleşik bir yapıya kavuşan YÖK, tüm yükseköğretim sisteminden sorumlu bir kuruluş haline gelmiştir. Bu bağlamda, lisansüstü düzeyde hazırlanan her tez çalışmasının yök tez platformu olan Ulusal Tez Merkezi’ne kayıt edilmesi gerekmektedir.

YÖK Tez Merkezi Nedir, Nasıl Çalışır?

Hangi üniversite ya da bölüm olduğu farketmeksizin hazırlanan her lisansüstü tez çalışmasının yök tez merkezine yüklenmesi gerekmektedir. Buraya yüklenen tezler artık resmi bir kaynak haline gelmekte ve eğer tez yazarı izin vermiş ise erişime açılmaktadır. Tez yazarı tarafından çoğaltılması ve yayımı için izin verilmeyen tezlere bu sistem üzerinden erişme imkanı bulunmamaktadır. yök tez merkezi üzerinden yayınlanma izni verilmeyen bu tezlere ise TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) aracılığı ile erişilebilmektedir.

Yök tez merkezinin (Ulusal Tez Merkezi veya ilgili yönetmeliğe göre Tez Otomasyon Sistemi) çalışma prensibi sırayla şu adımları kapsamaktadır:

YÖK Tez Merkezi İle İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

Bu sistemden en doğru şekilde yararlanmak için bazı hususlar hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Bu hususlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Exit mobile version