Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevleri

Eğitim – öğretim kademesi yükseldikçe proje ödevleri, bitirme tezleri, stajlar vb. birçok ekstra külfet beraberinde geliyor.

Siz her ne kadar tezsiz yüksek lisans yapıyor olsanız da, son iki dönem sizi tez hazırlamaya yakın zahmetiyle birlikte proje ödevleri bekliyor olacak. Bir bakıma tez zorunluluğu olmayan lisans bölümlerindeki bitirme projelerine benzeyen bu proje ödevleri, teslim edilmediği takdirde, programı tamamlayamıyorsunuz.

Tabii proje ödevini teslim edebilmek için, önce bir ödev hazırlamanız gerek. Öğrenci arkadaşların bu konuyu genelde son aylarda akıllarına getirdiğini bildiğimiz için hatırlatalım dedik.

Her dönem çeşitli konularda birçok tezsiz yüksek lisans projeleri hazırladık. Alanında uzman hocalarımız ile proje hazırlama hizmeti veriyoruz.

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevleri Nasıl Hazırlanır

Üniversitede, hele bir de yüksek lisans programında olduğunuz zaman, işler tahmin ettiğinizden çok daha fazla “akademik bir havaya” bürünebiliyor. İsim olarak proje ödevleri şeklinde anılsalar da, bu ödevlerin sıradan üniversite ödevlerinden çok farklı olduğunu söylememiz gerekiyor.

Aslında bu proje ödevleri , daha çok yüksek lisans tezlerine benziyor desek, yanılmış olmayız. Çünkü bu ödevlerin hazırlanma süreçleri ile tez hazırlama süreçleri oldukça benzeşiyor.

Şimdi dilerseniz proje ödevlerinin hazırlanma süreçlerine yakından göz atalım;

Not: Projenizi yazarken intihale çok dikkat etmelisiniz. Uzman arkadaşlarımız tez yazarken intihale dikkat ederek özgün bir çalışma ortaya koyar.

Proje Önerisi

Eğer çevrenizde daha önceden bitirme projeleri veya tezleri hazırlayanlar varsa, bu “öneri” olayına kulak aşinalığınız olabilir. Zira daha önce belirttiğimiz gibi, bu türlü bitirme projeleri ile tez çalışmaları belli bir noktada paralel süreçlere sahip.

Neyse biz konuya dönelim. Proje önerisi ifadesi ile anlatılmak istenen şey, aslında bir çeşit onay süreci. Hazırlanacak projeye başlamadan önce, projenin ana hatlarıyla anlatıldığı bir belge. Bir taslak ve içindekiler karışımı olarak da nitelendirebiliriz.

Bu önerinin hazırlanması ve ilgili hocalar aracılığı ile okula sunulması gerekiyor. Böylelikle henüz projeye başlamadan, projenin doğru yolda olup olmadığına dair, resmi kaynaklardan fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Tabii bu tür bir öneriyi hazırlayabilmek için, öncelikle projenizi hangi konuda yazacağınızı da belirlemeniz gerekiyor. Konu seçiminde, bölümünüzle ilintili olmak kaydıyla, özgür olmanız sizin açınızdan bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Zira eğer ilgi alanınıza giren bir konu seçerseniz, işiniz bir parça daha kolaylaşacaktır. Ama sizin baştan aşağı bulunduğunuz bölüme karşı bir ilginiz yoksa, rastgele bir seçim yapmaktan başka bir çare yok.

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevleri

Eğer bir şekilde, seçeceğiniz konuyu bulamıyorsanız veya proje ödevleri hakkında başka problemleriniz varsa, resmi bir danışmana sahip olduğunuzu unutmayın. Zira proje ödevleri ile sorumlu tutulduğunuz iki dönem boyunca, size danışmanlık yapmakla görevlendirilmiş bir danışman hocanız olması gerekiyor. Okulun ilgili sistemlerinden veya hocalarından, bu bilgiyi proje ödevine başlamadan önce edinmiş olmalısınız. Zira takıldığınız yerlerde müracaat edeceğiniz ilk kişi danışman hocanız olacak.

Eğer proje konunuz belli değilse ve danışmanınız size bırakmışsa bizden konu adı önerisi alabilirsiniz. Ayrıca yazının sonunda örnek olarak proje konularını verdik

Yazım Kılavuzuna Uygun Proje Hazırlamak

Üniversitelerde yapılan her çalışmanın belli formatlara göre kaleme alınması gerektiğini biliyorsunuz. Bilimsel çalışmalar yazılırken baz alınan, bazı evrensel yazım kuralları mevcut. Ülkemizde de genellikle bu kurallara benzer veya aynı şekilde kullanımda olan yazım kılavuzları bulmak mümkün. Bazı üniversiteler evrensel geçerliliği olan belli başlı kuralları bu tür projeler için geçerli sayıyor. Öte yandan, bazı üniversitelerin kendilerine göre modifiye ettikleri farklı kuralları olabiliyor ve bu üniversiteler genelde bu kurallara riayet edilmesini zorunlu kılıyor.

NOT: Türkiye’deki tezsiz yüksek lisans bitirme projeleri genellikle 40 sayfa civarı olur. Ancak yine üniversiteden üniversiteye bu sayı değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda en üst sayfa sınırının 70’lere ulaştığı görülmüştür.

Proje Ödevleri Hazırlanırken İntihale Dikkat Etmek Gerekiyor!

Aslında her akademik çalışmada, intihal en büyük suçlardan biri. Kimi zaman insanlar tamamen tecrübesizlikten bu hataya düşebiliyor. Zira referans olarak kullanmayı planladığınız birtakım bilgilerin, atıflarını ve kaynaklarını düzenlemeyi unutsanız dahi, ilgili bilgisayar programlarıyla intihal saptaması yapılıyor. Bu durumda, resmi makamlara “unuttum” veya “dalgınlığıma geldi” gibi bahaneyle gitmenizin bir geçerliliği yok.

Bu nedenle, alıntı yaptığınız yerleri en baştan atıf ve kaynakça kurallarına uygun olarak not etmeye çalışın. Ayrıca mümkünse proje ödevinizi teslim etmeden önce, intihal kontrolü yapan programlardan son kez kontrol ettirmeye çalışın.

Son olarak; proje ödevinize başlamadan önce, arkadaşlarınızdan veya İnternet üzerinden bulabileceğiniz, daha önceden geçer not almış proje ödevlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Bu sayede, hem neler yapabileceğiniz konusunda fikir sahibi olursunuz, hem de proje ödevi formatına alışmaya başlarsınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevi Konuları

Örnek konulara bakarak fikir elde edebilirsiniz.

• Lüks Marka Tüketicilerinin Davranış Özellikleri
• Finansal Varlıklarda Risk be Performans Özellikleri
• Ekonomi Güvenliği ve Kredi Notu İlişkisi
• İş gücü Piyasalarının Enformelleşmesinin Bir Yansıması olarak Eğreti İstihdam
• 1996 Gümrük Birliği Sonrası Türkiye Avrupa Birliği Ticari İlişkileri
• Dijital Teknoloji ve Kurumsal İletişim
• Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya
• Kurumsal İletişim Sürecinde İmaj Yönetimi
• Kurumsal Kimlik İnşasında Kurumsal İletişim
• Sağlık Yöneticilerinde Sosyal Adalet Algısı ve Bazı Demografik Değişkenlerin İncelenmesi.
• Sağlık Yöneticilerinde Algılanan İletişim Becerileri ve Örgütsel Bağlılık İlişkilerinin İncelenmesi.
• Sağlık Yöneticilerinin özyeterlik ve tükenmişlik İlişkileri
• Kentsel dönüşüm hizmetlerinin kentin gayrimenkul piyasasına etkileri: Niğde örneği.
• Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan finans sorunları.
• Kentsel dönüşüm projeleri ortaya çıkan rant gelirleri
• Kentsel dönüşüm finans kaynakları
• Kentsel dönüşüm finansmanında kamu sektörü
• Güvenlik Stratejilerinde Çok Kültürlülük Faktörü: İspanya-Sudan Örneği
• Güvenlik Yönetişimi Yaklaşımının Devlet Güvenliği Açısından İncelenmesi
• Küreselleşme Süreci ve Türk Diş Ticaretine Etkileri
• Soğuk Savaş Sonrası Türk Diş Politikası
• Finansal Krizler ve Ekonomik Büyüme.
• Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi
• Finansal istikrar ve para politikası
• Ekonomik Kriz ve Kobiler
• Küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkileri
• Eğitim Yöneticilerinde Sosyal Adalet Algısı ve Bazı Demografik Değişkenlerin İncelenmesi.
• Çokkültürlü Eğitim Yönetimi
• Eğitim Yöneticilerinde Evrensellik-Farklılık Yönelimi ve Sosyal Adalet Algısı İlişkilerinin İncelenmesi.

Tezsiz Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Proje Konuları

• Psikopatolojik açıdan Kutsal Mazlumluk
• Psikopatoloji ile ilişkili olarak benlik saygısı
• Telefon bağımlılığı ve bilişssel davranışçı terapi
• Psikopatolojik Olarak Kutsal Mazlumluk
• Öfke Kontrolü Konusunda Bilişsel Davranışçı Tekniklerin Etkisi
• Aile içi Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Psikoterapötik Değişim Süreci.

Polis Akademisi Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevi

Üniversite öğrencilerine tezsiz yüksek lisans proje ödevi hazırlama hizmeti veriyoruz. Aynı hizmet polis akademisi öğrencileri içinde geçerlidir. Alanında uzman hocalarımızdan proje ödevi yaptırma hizmeti alabilirsiniz. Güvenlik bilimleri tezsiz yüksek lisans proje ödevi hazırlama hizmeti almak istiyorsanız eğer tecrübeli uzman hocalarımız size yardımcı olabilir.

Güvenlik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödev Konuları

• Devlet Güvenliği Açısından Güvenlik Yönetişimi
• Kurumsal İletişim Sürecinde Dijital Dönüşüm
• Türk Siyasetinde Muhafazakar Düşünce
• Türkiye’nin Ekonomik Olarak Küreselleşmesi

Tezsiz yüksek lisans proje ödevi yazdırmak isterseniz eğer iletişime geçebilirsiniz.

Yayınlayan

muhterem Akyaz

Türkiye’deki ve Dünyadaki bütün öğrencilere hizmet vermek amacıyla 2012 yılında Platon Tez Hazırlama Merkezi'ni kurdum. Küçük ama etkili değişiklikler yaparak en iyiye ulaşmayı hedefliyorum.

“Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevleri” üzerine 5 yorum

  1. eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans öğrencisiyim ,proje konusu bulamıyorum, bulduklarımı danışmanım onaylamadı, yardımcı olursanız sevinirim

  2. İnsan Kaynakları tezsiz yl ogrencisiyim proje hakkında bilgi almak istiyorum nasıl iletişime gecebilirim sizinle

Bir Cevap Yazın