Site icon Platon Tez Hazırlama

Online Tez Merkezi

Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Digital marketing.

Tez çalışmaları, geçmişten günümüzde akademik kariyerin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Lisans derecesi, yüksek lisans ve doktora dereceleri elde edebilmek için öğrenciler ders aşamasını geçtikten sonra bir tez çalışması ortaya koymak zorundadır.

Bu tez çalışmalarının sahip olması gereken bir dizi nitelik ve uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bu özellikleri taşımayan tezlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, hazırlaması hayli zor olan ve vakit alan tez çalışmaları için birçok öğrenci tez merkezi kuruluşlarından destek alabilmektedir.

Bu kuruluşlar içerisinde online tez merkezi statüsünde hizmet veren firmalar da yer almaktadır.

Online tez merkezi kuruluşları, öğrencilerin bire bir gidip görüşmek zorunda kalmadığı ve bütün iletişimini online olarak çalışan platformlar üzerinden gerçekleştirdiği merkezlerdir.

Online tez merkezi, vakit kazanmak ve daha verimli bir tez hazırlama süreci için öğrenciler açısından kesinlikle çok iyi bir tercih olmaktadır. Profesyonel kadrosu ile öğrenciler ile sürekli iletişim halinde olan ve yapılan her işlem için öğrencilerden onay alan online tez merkezi kuruluşları, gerekli görülen yerlerde revize veya yeniden yazım işlemi de gerçekleştirmektedir.

Online tez merkezi olarak hizmet sağlandığından tez yazarları ile öğrenciler arasında istenildiği zaman görüşme ya da yazışma yapılabilmektedir. Böylelikle, öğrenciler tez merkezinin ofisine gitmek zorunda kalmamaktadır.

Online tez merkezi firmalarının en büyük avantajlarından biri de şüphesiz tez yazım başvurusundan bitimine kadar olan bütün sürecin online olarak takip edilebilmesidir. Devam eden süreç içerisinde tez çalışmasından yine online tez merkezi firmasının destekleri ile bir makale ya da bildiri de ortaya çıkarılabilmektedir.

Online Tez Merkezi Kuruluşlarının Sahip Olması Gereken Özellikler

Bir online tez merkezi , kesinlikle öncelikle kalite ve güven üzerine dayalı çalışmalar yürütmelidir. Sağladığı profesyonel hizmetin her bir detayında her daim gizlilik politikasını esas almalıdır. Tez merkezi için en önemli konulardan biri olan etik kurallara azami derecede uyulmalı ve her türlü intihal ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.

Çalışmalarını online olarak yürüttüğünden ötürü iletişim noktasında birçok açıdan avantajlı olan bu merkezler, iletişimde saygıdan asla ödün vermemelidir. Tez yazdırmak isteyen öğrencilerine sadece bir müşteri gözüyle bakmamalı ve onları beraber iş yaptıkları bir çalışma arkadaşı olarak görmelidir.

Online hizmet vermenin de bir avantajı olarak tez yazarları veya danışmanları, her zaman ulaşılabilir olmalı ve tez öğrencileri istedikleri zaman kendileriyle iletişime geçebilmelidir. Son olarak bu tez merkezleri, hem Türkçe hem de İngilizce tez yazabilmeli; Türkçe yazılmış tez çalışmaları için talep edilirse profesyonel bir çeviri hizmeti de verebilmelidir.

Tez çalışmaları, kişi, akademik kariyer yapmasa dahi hem iş hem de sosyal hayatta başarılı olması ve saygınlık kazanması için son derece önemlidir. Bu nedenle, her şeyden önce tez sahibinin kendisinin tez çalışmasının tamamlanması için istekli olması ve bütün işi tez merkezine yıkmadan, tez yazarları ya da danışmanları ile koordineli olarak çalışıp süreci takip etmesi gerekmektedir.

Tez Fiyatları

Online tez merkezi kuruluşları gerçekleştirdiği tez yazım işlemleri için öğrencilerden belirli bir ücret talep etmektedir. Tez yazdırma fiyatları, tezin konusu ve çalışma detaylarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Zira, tezinin tamamının online tez merkezi tarafından yazılmasını isteyen öğrenciler olduğu gibi sadece belirli bir bölümü için destek isteyen öğrenciler de olmaktadır. Bunun yanında tez hazırlama fiyatları, tezin hangi akademik seviye için gerekli olduğuna bağlı olarak da değişmektedir.

Tam bir genelleme söz konusu olmasa bile, ön lisanstan başlayarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine doğru fiyatlarda belirli bir artış olduğunu söylemek mümkündür.

Tez yazım işlemleri yanında bazı öğrenciler, online tez merkezi kuruluşlarından danışmanlık hizmeti de talep edebilmektedir. Tezini kendisi yazan öğrenciler, gerekli gördüğü noktalarda, özellikle literatür araştırması ve intihal ile ilgili konularda tez merkezinden destek isteyebilmektedir.

Bu bağlamda, tez danışmanlık fiyatları da yine yapılacak işin niteliğine ve süresine bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin, tez çalışması bir doktora programı için yapılıyorsa ve tez konusu çok geniş bir alanı içine alıyor ise danışmanlık ücreti de haliyle yüksek olacaktır. Fakat, bir lisans tezi söz konusu ve sadece intihal için gerekli analizler ve düzeltmeler yapılacaksa ücretler de daha düşük seviyelere inecektir.

Exit mobile version