Site icon Platon Tez Hazırlama

Lisans Tezi Hazırlama

Speaker on the stage in front of the room with Rear view of Audience in put hand up acton for answer the question in the meeting or seminar meeting, business and education concept

Lisans Tezi Nedir?

Dört yıllık lisans programlarında öğrenciler mezun olmak için lisans tezi hazırlamalıdır. Lisans tezi için öğrenci, lisans hayatı boyunca kazandığı birikimlerinden yola çıkar. Araştırma konusunu belirler. Verilen süre boyunca yapılacak araştırmalar ile konunun desteklenmesi gerekir. Sonuç olarak anlam bütünlüğü ortaya koyan bir metin beklenmektedir. Lisans tezi, öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya koymak için güzel bir fırsattır.

Lisans Tezi ile Lisansüstü Tezi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öğrencilerin akademik hayatında en önemli sorumluluklarından biri tez yazmaktır. Öğrencinin içinde bulunduğu akademik seviyeye göre farklı tez biçimleri vardır. Lisans tezi ve lisansüstü tezi arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır;

örnek olarak gösterilebilir.

Lisans tezi ilk bilimsel çalışmadır. Öğrenci, akademik bir araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenir. Böylece gelecek çalışmalarına temel atmış olur.

Genellikle araştırılan kaynaklardaki veriler yeniden üretilir ve yeni bilgi üretilmesi beklenmez.

Bu sebeple çoğu lisansüstü tez yazım süreci en az iki yıl iken lisans tezi yazımı için en fazla iki akademik dönem süresi verilmektedir. Lisans bitime tezi için lisansüstündeki kadar katı bilimsel kuralların uygulanması beklenmez. Ancak, aynı zamanda lisans tezi ilk bilimsel çalışma olmanın ciddiyeti ve özenini yansıtmalıdır.

Tez Nasıl Yazılır?

Lisans tezi sayesinde öğrencinin bir projeyi planlama, raporlama ve sunum yeteneklerini değerlendirilir. İstenen format ve seviye, programın hedeflerine göre belirlenmektedir. Lisans tezi hazırlanırken;

gerekir.

İntihal: Çalışma kopyalama tarzında değil özgün bir şekilde yapılmalıdır. Öğrenci bulduğu kaynakları okuyup tekrar yorumlamalıdır.

Ön sayfalar: Lisans tezi bölümleri için önerilen kısımlar vardır. Giriş bölümünde araştırma konusu, metodoloji, kapsamını ve önemi açıklanır. Metodolojinin hangi sebeple seçildiği belirtilir. Başlık belirlenir, önsöz koyulur, özet hazırlanır.

Kapaklar: Bunlardan önce dış kapak ve iç kapak oluşturulur. Dış kapakta üniversite ve bölüm adı, tezin ismi, öğrenciye ve tez danışmanına ait bilgiler, yer-zaman bilgileri verilir.

Listeler: İçindekiler kısmı formata uygun olarak doldurulmak üzere düzenlenir. Varsa simge, kısaltma ve şekil listesi hazırlanır. Özet, tez çalışmasını tanımlar ve sonuçları vurgular.

Özet/Abstract: Türkçe özetten sonra istendiği takdirde İngilizce versiyonu da konur. Literatür taramasıyla ilgili kaynakların taranıp değerlendirildiği bölüme başlanır, tez metni oluşturulur.

Literatür tarama: Metnin sorduğu sorunun tartışılması ve analizinin yapılması ana bölümü oluşturur. Ana bölümün de kendi giriş ve sonuç bölümleri olması gerekir. Ana metinden sonra tezin geneline yönelik sonuç bölümü yazılır.

Kaynakça: Kaynaklar formata uygun şekilde düzenlenerek ayrı bir bölümde yerleştirilir. ‘Ekler’ bölümüne tez konusuyla ilgili olabilecek diğer noktalar konulabilir. İstenirse özgeçmiş ile dosya bitirilir.

Genel düzen: Bitirilmiş dosyada anlaşılır ve doğru kullanılan dil, sayfa düzeni, bölüm başlıkları, kaynaklar ve sorunun nasıl analiz edildiği değerlendirme kriterlerinin önemli kısımlarındandır.

Tüm detayları doğru uygulamak için kuralları iyi öğrenmek, kaynak araştırmasına önem vermek, formatları doğru şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır.

Gerektiği zaman ilgili profesyonellerden destek alınması sürecin doğru şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Lisans Tezi Süreci Nasıl Desteklenebilir ?

Kapsamlı bir araştırma hazırlamak lisans tezi için püf noktasıdır. Kapsamlı araştırmalar bilimsel verileri oluşturmaktadır. Öğrenciler hem diğer derslerini hem de lisans hayatlarının doruk noktası olacak böyle bir araştırmayı birlikte yürütmekte zorlanabilirler. Pek çok öğrenci bu süreç için kaygılanır. Çünkü birikimlerin sorgulanması ve araştırma yapmak için aslında kısa bir zaman dilimi verilmiştir. Olası bir moral bozukluğu tüm lisans tezi hazırlama sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğrenciler lisans tezi için gerekli adımlar atılmadığında erteleme sorunları ortaya çıkar. Bu noktada tez yazımında uzman kişilerden destek almak kurtarıcı olabilmektedir.

Güvenilir bir danışmanlık ilk bilimsel metnini hazırlayan öğrenci için oldukça öğreticidir.

Öğrenciler araştırmalarını bilimsel ilkelere bağlı olarak yürütebilir, erteleme sorununun negatif etkilerinden kurtulabilirler. Sonuç olarak tezlerini de olması gerektiği şekliyle teslim ederler.

Tez hazırlama konusunda yardım isterseniz eğer İletişime geçebilirsiniz.

Exit mobile version