Site icon Platon Tez Hazırlama

Tez Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Graduation hat on top coin stack. Saving money for increase investment to student loan, education cholarship money background concepts.

Akademik hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan tez çalışmaları; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin en fazla zorlandığı kısımlardan biridir.

Mezun olmanın en önemli şartlarından biri olan bu tezler için birçok öğrenci, profesyonel bir destek almak zorunda kalmaktadır. Zira, özellikle hem çalışıp hem de lisans veya lisans üstü eğitimine devam eden kişiler için tez hazırlamak çok zor bir iştir.

Tez yazımında uzmanlık sahibi kişilerin yer aldığı tez merkezleri, tez aşamasına gelmiş öğrencilere kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaktadır.

Tez merkezleri ile iletişime geçen herkes, yazım fiyatları birçok kritere göre değişen tez çalışmaları ile mezun olabilmektedir.

Tez fiyatlarının belirlenmesine etkili olan birçok faktör bulunmaktadır.

Tez konusunun ne olduğundan başlayarak tez merkezinin o dönem ki programı, tezin hangi dilde ve hangi akademik düzeyde hazırlanacağı, tez teslim tarihi vb gibi konuların hepsi “Tez fiyatları neye göre belirlenir?” sorusunun bir cevabı olabilmektedir.

Tez belirleme kriterlerine yakından bakalım.

1. Tez Konusu

Tez fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri kuşkusuz konu adıdır. Bazı tezler, çok genel konuları ele alırken, bazıları ise çok spesifik bir noktaya değinmektedir. Bu tezler haliyle çok daha fazla zaman ve emek istediğinden fiyatları da ona göre artmaktadır.

Tezin hani alanda yazılacağı tez fiyatlarını etkilemektedir. Örneğin, hukuk, tıp, mühendislik vb gibi çok temel ve kapsamlı akademik bölümler için hazırlanan tezlerin fiyatları diğerlerine göre biraz daha yüksek olabilmektedir.

2. Tez Teslim Tarihi

Tezin teslim süre elbette fiyatları etkilemektedir. Eğer, tezin çok acil bir şekilde yakın bir tarihe yetişmesi isteniyorsa, tez merkezi, gerekirse güncel programını değiştirmek zorunda kalacağından, tez yazım maliyeti de haliyle artacaktır. Bunun yanında, eğer tez merkezinin o zamanki iş yoğunluğu fazla ise yapılacak teklifte tez için daha yüksek bir ücret talep edilebilmektedir.

3. Tezin Akademik Düzeyi

Tez çalışmaları birçok akademik düzey için hazırlanabilmektedir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde hazırlanan tez çalışmalarının her birinin farklı zorluk dereceleri haiz olduğundan fiyatları da değişkenlik gösterecektir.

4. Tezin Hazırlanacağı Dil

Günümüzde, üniversitelerin hemen hepsinde hem İngilizce hem de Türkçe dilinde eğitim veren akademik bölümler bulunmaktadır. Bu nedenle, istenilen tez çalışmasının dili farklılık gösterebilmektedir. Diğer faktörler de göz önüne alınmak şartıyla, genel anlamda, İngilizce tezlerinin fiyatları Türkçe tezlere göre daha yüksek olabilmektedir.

5. Tez Fiyatları

Tez fiyatları neye göre belirlenir?” sorusuna cevap ararken tek bir parametre üzerinden gitmek yanlış olacaktır. Tez merkezleri, kendileri ile İletişime geçen öğrencilere, genel anlamda, yukarıda bahsedilen parametreleri baz alarak bir fiyat teklifi sunmaktadır.

Exit mobile version