Site icon Platon Tez Hazırlama

Tez İçin Yardım Almak Artık Çok Kolay

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Günümüzde birçok insan sadece akademik kariyer amaçlı değil, aynı zamanda iş hayatında başarılı olmak için de lisans ve lisansüstü dereceler elde etmeye çalışmaktadır.

Bir lisans derecesinden mezun olmak, yüksek lisans ya da doktora derecesi kazanmak için belirli bir konuda tez yazmak gerekmektedir. Öğrencilerin akademik eğitim sırasında en fazla zorlandığı ve vakit kaybettiği yerlerden biri de işte tam olarak bu kısımdır.

Hatta birçok öğrenci tez aşamasına geldikten sonra belirli bir ilerleme kaydedemedikleri için eğitimlerini yarıda bırakabilmektedir. Bu noktada, tez için yardım alabilecekleri bir tez yazım merkezi ile iletişime geçip süreci hızlandırmak varken belki de kolaya kaçıp pes edebilmektedir.

Birçok tez merkezi, ön lisanstan doktoraya kadar her seviyede ve her türlü konuda tez için yardım sağlayabilmektedir. Bu noktada, biraz gayret, programlı çalışma ve tez yazarları ile iş birliğine gitmek yeterli olacaktır.

Tez için yardım almak konusunda bazı insanlar farklı düşüncelere sahiptir. Bunun etik veya adil olmadığını savunmakta, ayrıca tez sahibi kişinin hiç emek harcamadan akademik başarı elde ettiğini öne sürebilmektedir.

Fakat, bu kesinlikle büyük bir yanılgıdır. Zira, insanlar her konuda, alanında uzman kişilerden, bilgi sahibi olan profesyonellerden ve kendinden daha iyi olanlardan yardım alabilir.

Bu tür düşüncelere, günlük hayattaki basit bir durumdan çok daha kompleks problemlere kadar çeşitli örnekler verilebilir. Tez için yardım konusunu da komplekslerden uzak bir şekilde düşünmek ve değerlendirmek gerekmektedir. Böylelikle tez için yardım alan kişiler veya bu konuda destek sağlayan uzmanlara da haksızlık edilmemiş olur.

Tez için destek almak isteyen bir öğrencinin de üzerine düşen birçok sorumluluk bulunmaktadır. Öncelikle, tez yazımı konusunda oldukça profesyonel hizmetler sunan bir tez merkezi ile anlaşılmalı ve yazım sürecine dahil olmalıdırlar.

Tez İçin Yardım Almanın Sağladığı Faydalar

Hangi akademik derece olursa olsun, eğer bir tez yazım zorunluluğu bulunuyor ise her öğrenci tez için yardım alabilmektedir. Tez konusu farketmeksizin, tez yazım merkezleri, çalışmanın tamamında ya da belirli bir bölümünde başvuru sahibi kişilere tez için yardım imkanı sunabilmektedir.

Bunun getirdiği avantajlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

– Vakit kazanmak; özellikle aktif olarak iş hayatında yer alan kişiler için.

– Geniş literatür araştırması imkanı ile her türlü intihal riskinin ortadan kaldırılması.

– Güvenilir bir tez yazım merkezi sayesinde alanında en iyi profesyoneller ile çalışma imkanı.

– Özgün, etkileyici, faydalı ve prestijli bir teze sahip olma şansı elde etme.

– Özellikle ders aşamasını atlatıp uzun bir süre tez için çalışma yapmayan ve artık okuldan atılma ihtimali bulunan öğrencilerin, çok kısa vakitlerde uygun bir tez ortaya çıkarabilmesi, bu sayede mezuniyet derecesi elde edebilmesi.

Tez Fiyatları

Tez için yardım alınması elbette belirli bir ücrete tabidir. Fiyatlar birçok kritere göre değişebilmektedir. Örneğin, tezin hangi akademik derece için hazırlanıyor olduğu, tezin konusu, literatür araştırmasının derinliği, sayısal bir analiz gerekip gerekmediği gibi konuların her biri tez yazdırma fiyatları belirlemek açısından oldukça önemlidir.

Bunun yanında, bazı öğrenciler yaptıkları çalışmada, sadece belirli noktalarda tez için yardım almak istemektedir. Bunun nedeni, elbette, tez yazım merkezine güvenmediğinden veya destek almayı uygun görmediğinden değildir.

Hazırlanacak tezin türüne göre yazım işleminden ziyade sadece bir danışmanlık hizmeti yeterli olabilmektedir. Öğrenciler, tezin önemli ve kritik kısımlarında, yanlış bir şey yapıp hataya düşmemek için konuyla ilgili tecrübe sahibi bir danışmandan destek almak isteyebilmektedir.

Bu hizmetin de belirli bir ücreti bulunmaktadır. Tez danışmanlık fiyatları da yine yukarıda sayılan kriterlere göre değişebilmektedir. Tezin hangi aşamada olduğu, hangi kısımların yazdırılacağı veya hangi noktalarda danışmanlık hizmeti alınacağı, tezin uzunluğu vb gibi bütün konuların hepsi, tez fiyatlarına doğrudan etki etmektedir.

Exit mobile version