Site icon Platon Tez Hazırlama

Yüksek Lisans Tez Yazma Rehberi

Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler açısından tez dönemi, ders aşamasından daha zorlayıcı bir süreç olarak görülmektedir. Birçok öğrenci yüksek lisans tezi ile daha önce bilmedikleri bir alana adım atmakta ve akademik yazım uğraşısının zorluğuyla karşılaşmaktadır. Öğrencilerin gözünü korkutan bu sürecin kolaylaştırılması ve başarıyla atlatılması için belirli teknik ve yöntemler bulunmaktadır.

1) Tez Konusu ve Kaynaklarının Belirlenmesi

Her işte olduğu gibi tez yazımında da başlangıç çok önemlidir. Öğrenci, yüksek lisans eğitimi aldığı alanda kaynak havuzu geniş konular belirlemelidir. Yüksek lisans öğrencisinden tamamen kendi özgün görüşleri ile bilim dünyasında çığır açması beklenmemektedir. Seçtiği konuda var olan kaynakları damıtarak ve intihal oranına bağlı kalarak kılavuza uygun akademik bir metin ortaya çıkarması beklenmektedir. Sonuç olarak; öğrenci, daha önce üzerinde hiçbir akademik çalışma yapılmamış, yeterli kaynağa sahip olmayan bir konuyu seçmemeye özen göstermelidir.

Konu belirlendikten sonra detaylı bir kaynak araştırması ve literatür taraması yapılarak ilgili konudaki kaynakların belirlenmesi ve toparlanması son derece önemlidir. Gerek internet kaynakları olsun gerekse matbu kaynaklar olsun; tezde kullanılacak kısımlarla ilgili gerekli notlar alınmalıdır.

2) Tez Planı ve Yazım Kılavuzu

Konu ve kaynaklar belirlendikten sonra ve yazmaya başlamadan önce yapılacak işlem tez planlamasıdır. Tezin ana iskeleti oluşturulmalı; tezin bölümleri ve araştırmada uygulanacak yöntemler belirlenmelidir. Öğrenci tezin şablonunu zihninde şekillendirmelidir.

Tez planlamada öğrenciye yardımcı olacak en temel kaynak ilgili enstitünün yayımladığı kılavuzudur. Tez yazım kılavuzu, akademik çalışmaya başlamadan önce mutlaka okunmalı, gerektiği yerde notlar alınmalı ve tez planı bu kılavuza göre şekillendirilmelidir. Kılavuz, öğrencinin yazım, redaksiyon ve son okuma aşamalarında da kullanacağı en temel gereksinimdir. Kılavuzun başlangıçta ve nitelikli şekilde okunması; düzeltilmesi meşakkatli hataların önüne geçecek ve öğrenci açısından vakit kaybını önleyecektir. Bir tez, kılavuza ne kadar uygunsa; kabul edilebilirlik oranı da o denli artacaktır.

3) Tez Yazımı ve Redaksiyon

Yukarıda sıralananlar doğru şekilde uygulandığında, tez yazım işi öğrenci için bir meşakkat olmaktan çıkarak zevkli bir uğraş haline gelebilir. Tez yazımında dikkat edilecek hususlardan biri tez planına ve kılavuza sadık kalınmasıdır. Bir diğeri ise, konu hacminin sadece bir bölüme yığılmaması; tüm bölümlere mümkünse eşit yoğunlukta dağıtılmasıdır. Ayrıca tez yazımında atıf yapma ve kaynak gösterme konuları hassasiyetle ele alınmalı ve öngörülen intihal oranının (%20) altında bir oran yakalamaya çalışılmalıdır.

Tezin yazımı bittikten sonra çalışmanın genelinde kapsamlı bir redaksiyon ve son okuma yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Yazım ve imla hataları, anlatım bozuklukları ve maddi hatalar giderilmeli; her yönüyle kılavuzdaki formata uygunluk sağlanmalıdır.

Exit mobile version