Site icon Platon Tez Hazırlama

Aöf Proje Ödevi

Merhaba arkadaşlar,

AÖF’ün  ödev ve proje olarak kabul ettiği sistemle ilgili bilgi vereceğiz. Proje ödevini bizim hazırlamamızı isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Aöf Proje Ödevi Hazırlama 2023

Şimdi sizlere, aöf ödev ve proje nasıl yapılır nasıl hazırlanır ayrıntılı bir şekilde resimli olarak anlatacağız. Bu yazının sonunda tam bilgi sahibi olacaksınız. Anlatacağımız bilgilerin çoğu AÖF web sayfasında da mevcut ama biz sadece sizin için önemli olan kısımlara değineceğiz. Proje ödevi hakkındaki diğer açıklamalar zaten size verilen (veya sistemdeki) dosyanız da mevcuttur.

AÖF bu 1200 kelimelik projeyi oldukça geniş bir zamana yaymış. Aşama aşama ilerlediğinizde çok kolay olacaktır.

Not: Başlık ve kaynakça dahil 1200 kelimeyi geçmeyiniz. Geçerseniz eğer sisteme yükleme yapamazsınız.

Aöf proje ödevi apa stili ile yazılmaktadır.

Şunu özellikle belirtelim; AÖF öğrencileri bu uygulamadan asla korkmamalıdır çünkü fakültenin ödev ve projelerden beklediği 3-4 sayfalık bir ödevdir. Evet tor topu 3-4 sayfalık bir proje ödevi. Bu ödeve veya projeye kaynakça, giriş ve içerik dahil olduğu için yorucu bir çalışma olmayacaktır.


2022-2023 Örnek Aöf Proje Ödevi Konusu -1-

Ödev/Proje Konusu
EDB107U kodlu Yeni Türk Edebiyatına Giriş I ders kitabının Roman Sanatı (3. Bölüm) ve Metin Çözümlemeleri (8. Bölüm) bölümlerinden yararlanarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanını kişiler, başkahramanın fiziksel, toplumsal ve ruhsal özellikleri ile mekânlar ve zaman açısından inceleyiniz.
Yönerge
Ödev/Projenizi kaynakça dâhil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.
Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır. Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma (APA) kurallarına uyunuz. Kaynakçanızı en az beş kaynak (makale, kitap, vs.) kullanarak ve kaynakça yazım kurallarına uyarak yazınız.
Puanlama 
1. Ödev/Projenin biçimsel açıdan yönergeye uygunluğu (15 puan; Giriş (5 puan)+ Sonuç (5 
     puan) + Kaynakça (5 puan)
2. Romandaki kişilerin isimleri (20 puan; her kişi 5 puan)
3. Başkahraman kimdir ve fiziksel, toplumsal ve ruhsal özellikleri: Fiziksel (5)+   
    Toplumsal (5) + Ruhsal özellikleri (5)  (15 puan; her özellik 1 puan)
4. Romanda olayların geçtiği mekânlar (25 puan; her mekân 5 puan)
5. Romanda olayların geçtiği zaman dilimleri/dönemleri (15 puan; her dönem 5 puan)
6. Romanda kullanılan anlatıcı bakış açısı ve anlatıcının romanı ele alış biçimi (10 puan)


2022-2023 Örnek Aöf Proje Ödevi Konusu -2-

Ödev/Proje Konusu
1911-1981 tarihleri arasında Türk-Yunan anlaşmazlıklarının temel nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Yönerge
Ödev/Projenizi kaynakça dâhil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız. Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır. Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma kurallarına uyunuz.
Kaynakçanızı en az beş kaynak (makale, kitap vb.) kullanarak ve kaynakça yazım kurallarına uyarak yazınız.
Puanlama
Giriş (10 puan) (1911 yılına kadar Türk-Yunan İlişkilerinin kısa tarihi verilecektir.)
Ana metin (75 puan)
1911-1960 yılları arasında yaşananlar (25 puan) (Bu tarihler arasında Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve anlaşmazlıkları hakkında bilgiler verilecektir.)
1960-1975 yılları arasında yaşananlar (25 puan) (Bu tarihler arasında Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve anlaşmazlıkları hakkında bilgiler verilecektir.)
1975-1981 yılları arasında yaşananlar (25 puan) (Bu tarihler arasında Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve anlaşmazlıkları hakkında bilgiler verilecektir.)
Sonuç (5 puan)
Kaynakça ve dipnot (10 puan)

2022-2023 Örnek Aöf Proje Ödevi Konusu -3-

Ödev/Proje Konusu
Z kuşağının Özelliklerinin X ve Y Kuşaklarıyla Karşılaştırarak Değerlendirilmesi
Yönerge
Ödev/Projenizi kaynakça dâhil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız. Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır. Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma kurallarına uyunuz.
Kaynakçanızı en az beş kaynak (makale, kitap vb.) kullanarak ve kaynakça yazım kurallarına uyarak yazınız.
Puanlama
Giriş (10 puan)
Ana metin (70 puan)
4 kavram ve üzeri 40 puan
1. Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)= 10 puan.
2. Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)= 10 puan.
Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)= 10 puan.
Sonuç (10 puan)
Kaynakçada bilimsel yazım ölçütlerine uygun şekilde yazılmış olan en az 5 eserin yer olması (10 puan)

2022-2023 Örnek Aöf Proje Ödevi Konusu -4-

Ödev/Proje Konusu
Augustinus’un Tanrı Devleti Üzerine adlı yapıtını tarih felsefesi açısından değerlendiriniz. Sizce Augustinus’un söz konusu yapıtı tarihi felsefe açısından mı, yoksa daha çok teoloji açısından mı ele alınmaktadır? Neden? Tartışınız.: AÖF. Felsefe Proje Ödevi
Yönerge
Ödev/Projenizi kaynakça dâhil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız. Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır. Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma kurallarına uyunuz.
Kaynakçanızı en az beş kaynak (makale, kitap vb.) kullanarak ve kaynakça yazım kurallarına uyarak yazınız.
Puanlama
Giriş (10 puan)
Ana metin (70 puan)
Yapıtta yer alan kavramlardan her biri 10 puan, 4 kavram ve üzeri 40 puan
1. Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)=10 puan
2. Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)=10 puan
3. Alt başlık adının yazılması (5 puan) ve içerik metni (5 puan)=10 puan Sonuç (10 puan)
Kaynakçada bilimsel yazım ölçütlerine uygun şekilde yazılmış olan en az 5 eserin yer olması (10 puan)

Aöf Proje Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Çok Önemli Bilgilendirme: Ödev hazırlarken dikkat edeceğiniz en önemli yerlere değinelim. Ama detaylı anlatıma geçmeden önce İntihal’in ne demek olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Eğer intihal hakkında bilgi sahibi değilseniz kesinlikle İntihal Raporu ve İntihal Düşürme sayfalarımızı okumanız gerekmektedir.

Çünkü ödev yazarken intihale kesinlikle dikkat etmelisiniz yoksa kalırsınız. İntihal raporu ve intihal düşürme yazılarımızı okuduktan sonra ödevi nasıl yapacağınız hakkında tam bilgi sahibi olmuş olacaksınız.

İntihal hakkında bilgi sahibi olduysanız eğer detaylı anlatıma geçebiliriz. Olmadıysanız lütfen tekrar okuyunuz

 1. Ödevinizin konusu belli olduğu zaman ön araştırma yaparsınız. Konunuzla ilgili kitap satın alabilirsiniz veya Google’den ödeviniz hakkında daha önce yapılmış çalışmaları inceleyebilirsiniz.
 2. Ön araştırma bittiği zaman, ödeviniz başlıkları oluşturun. En fazla 4 adet başlık oluşturmanız kafidir. Başlıkları belirlemek proje ödevi yazarken inanılmaz kolaylık sağlayacaktır.
 3. Proje ödevinizi başlık başlık yazarak ilerletin. Birinci başlığı bitirin ve ertesi gün ikinci başlığa devam edin. Son olarak ise 2 paragraf sonuç kısmı yazmanız yeterlidir.
 4. Unutmayın. Proje ödevinizi özgün bir şekilde yazacaksınız, kopyalama tarzında bir ödev yaparsanız kalırsınız.
 5. Dikkat:  Proje ödevleri yazım kılavuzu her yıl değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki verdiğimiz örnek özet, giriş kısmı da olabilirdi.

Aöf Projelerinde Hizmet Verdiğimiz Bölümler

Tüm bölümlere aöf proje ödevi hazırlıyoruz. Aşağıda örnek bölümler ve konular verilmiştir.

 • Aöf Türk dili ve Edebiyatı edebi metin incelemeleri dersi: Teknolojik gelişmelerin Türkçeye etkisi.
 • Aöf Felsefe: Jön Türk hareketinin iki önemli ismi, Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet, Türk düşüncesinin gelişimine ne türden katkılar sağlamıştır.
 • Tarih inceleme dersi: Türkiye’de Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Ziya Gökalp’in fikirlerini açıklayarak sosyolojik açıdan değerlendiriniz.
 • Türk konseyi tarihi, faaliyet alanları ve teşkilat yapılanması
 • Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi/Turkic Council) Tarihi, Teşkilat Yapısı ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Bir Metin Hazırlayınız
 • Covid-19 salgınının sağlık çalışanları üzerindeki etkilerini aşağıdaki kavramlardan en az beş tanesini kullanarak sosyolojik bakış açısıyla değerlendiriniz.
Aöf proje ödev örneği

NOT: Öğrenci kaynakçayı yazarken dikkat etmelidir. Örnek ödevden faydalanabilirsiniz.

Exit mobile version