Site icon Platon Tez Hazırlama

İntihal Oranı Düşürme

Group of college friends studying together, using laptop. Cheerful high school students browsing online on computer, working on a project

Bilimsel makaleler, tezler ve diğer akademik çalışmalar, orijinal ve yenilikçi fikirleri yansıtmalıdır.
Tezinizi kendi kelimelerinizle yazmak intihal düşürme yöntemlerinin en mükemmelidir.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihale çok dikkat edilmektedir. Üniversitelerin kabul ettiği intihal oranları %20 ve %30 arasında değişmektedir. Hazırladığınız tezde eğer intihal varsa danışman hocanız intihal tespit programı olan Turnitin sayesinde bu benzerliği hemen anlayacaktır. Bu yüzden tezinizi yazarken özgünlüğüne çok dikkat etmelisiniz. Dikkat etmediyseniz eğer intihal düşürme yaptırmalısınız.

Lisans, master ya da doktora düzeyinde tez yazmak, kabul edileceği üzere oldukça kapsamlı ve yoğun bir çalışmayı zorunlu kılar. Tez sürecinde öğrenciye rehberlik eden danışman hocalar, aynı zamanda öğrencinin çalışmasında intihal yapıp yapmadığını da denetler.
Bu önemli sorumluluk, yalnızca akademik çalışmalar için geçerli değildir. Yazılı olarak sunulan her türlü bilimsel çalışma, bu etik sorumluluğa sahip olmalıdır.

İntihal Nedir

İntihal, akademik ve bilimsel çalışmaların en tartışmalı konuları arasında kendine yer bulur. Temel olarak intihal, yazarın kendisine ait olmayan fikirleri, düşünceleri ya da eserleri izinsiz şekilde kopyalaması ve kendi imzası ile sunmasıdır. İntihal oranları, birbirinden farklı düzeylerde karşımıza çıkabilir. Akademide sınırlı düzeyde intihal yapılmasına göz yumulabiliyor ancak intihal oranlarının %30’ların üzerine çıkmaya başlaması, etik açıdan ciddi bir problem yaratır.

Bu tip bir senaryo; öğrenci ve danışmanın itibarını zedeler, prestijine ve güvenilirliğine zarar verir. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de intihal odaklı problemler had safhadadır. Hatta intihal sorunlarının çözümü için açılmış birçok davadan da söz edebiliriz. İntihal yapmak; akademide, edebiyatta, sanatta, yayıncılıkta ve benzer disiplinlerde sadece etik problemler yaratmaz, aynı zamanda yasal sorunları da beraberinde getirebilir. Tam da bu gerekçeyle akademik ve bilimsel çalışmalarınızı hazırlarken özgün dokunuşlara sahip olmalısınız.

İntihal sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada evrensel bir suç olarak tanımlanır. Akademik dürüstlük ilkesine aykırı davranışlar sergileyen kişilerin tezlerini başarılı bir şekilde jüriden geçirebilmeleri, teknik olarak olanaksızdır. İntihal türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İntihal Oranını Düşürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilimsel ve akademik çalışmalarda ya da metin odaklı projelerde yazarın intihal konusunda sorumlu davranması beklenir. İntihal oranlarının belli düzeye kadar kabul edilebildiğini yukarıda vurgulamıştık. Araştırma ve doğru kaynak analizi yapabilmek, intihal oranlarınızı düşürecek bir faktördür. Bu nedenle çalışmada tercih edeceğiniz kaynakların güvenilir olduğundan emin olmalısınız.

Diğer yandan kaynaklar üzerinden özel alıntılar gerçekleştirecekseniz, bunu teknik anlamda usulüne uygun biçimde gerçekleştirmelisiniz. Referans ya da atıf listelerinin eksiksiz şekilde oluşturulması, okuyuculara ya da hakemlere büyük bir güven verecektir. Tüm bunların yanında imzanızı taşıyacak bir akademik çalışmada paragraf ve cümle yapılarınızı intihale düşmeyecek biçimde dönüştürmelisiniz. Tezinizde kullanmak istediğiniz bir fikir ya da bir vurgu olabilir.

Ana kaynakta yer alan bu düşünceyi olduğu gibi aktarmak size yasal düzeyde problemler yaratabilir. Yazının bütünlüğüne ve akışına zarar vermeyecek şekilde söz konusu fikirleri tezinize entegre etmeniz gerekir. Bir düşünceyi yüzlerce farklı şekillerde, farklı cümle kalıplarıyla ifade etmek mümkündür. Bu ifade çeşitlerinin her biri, aynı zamanda özgün bir metin olarak kayıtlara geçer. Dolayısıyla kullanılan intihal programları ne denli kapsamlı olursa olsun, intihal olarak vurgulanmaz. Bu da intihal oranlarınızın hızlı bir şekilde düşmesine neden olur.

Akademik çalışmanızı hazırlarken yaptığınız her değişimden sonra genel intihal oranlarını güncel olarak kontrol etmelisiniz. Bu sayede gerçekleştirdiğiniz düzenlemelerin ya da revizelerin nasıl sonuç verdiğine tanıklık edebilirsiniz. Alıntı yapmadan kaynakları kullanma, paragraf ya da cümlelerin yapısını değiştirmeme, intihal kontrol araçlarını kullanmama, doğru alıntı yöntemlerini kullanmama, intihal oranı konusunda ciddi riskleri beraberinde getirecektir.

Platon Tez Hazırlama olarak kaynak tarama işlemini kapsamlı bir şekilde gerçekleştirip tez yazımınızı tutarlı ve intihal oluşturmayacak şekilde neticelendiriyoruz. Siz de sadece tez yazımında değil, aynı zamanda ödev ve proje hazırlama konularından da Platon Tez Hazırlama’dan yararlanabilirsiniz.

İntihal Oranı Nasıl Düşürülür (örnekli)

Başka bir yerden aldığınız paragrafı okuyup tekrar yorumlarsanız intihal düşürme yapmış olursunuz. Çoğu öğrenci çalışmasını hazırlarken birçok tez ve makalelerden ister istemez faydalanır. İntihal dolayısıyla kopyalama yaparken çok aşırıya kaçmamak yararınızadır. Gereğinden fazla kopyalama yaparsanız turnitin raporun da intihal oranı oldukça yüksek çıkacaktır. Bu noktada intihal düşürme yapmak sizi kopya bir metinden kurtaracaktır.

Aşağıda bulunan not şeklindeki örnek, aklınıza takılan bütün soruların cevabı olacağını düşünüyoruz. Kısaca intihal oranı düşürme şu şekilde yapılır:

Paragrafı olduğu gibi kopyalayıp sonuna kaynak yazmak sizi intihalden kurtarmaz. Aksine bu tam anlamıyla intihal demektir (Platon, 2023: 28).

Yukarıdaki paragrafı herhangi bir tez de gördünüz ve beğendiniz. Bu paragrafı kendi teziniz de kullanmak istiyorsunuz. İşte tam burada paragrafı okuyup tekrar yorumlamanız gerekmektedir. Yukarıdaki tezinize almak istediğiniz paragrafı alttaki şekilde yorumlarsanız intihal düşürme yapmış olursunuz.

İntihale düşürme yapmak isteyen kişiler, beğendikleri paragrafı okuyup kendileri yorumlamalıdırlar. Aynı şekilde kopyalayıp paragraf sonunda kaynak göstermekle intihal oranı düşürme yapmış olmazsınız. (Platon, 2023: 28)

Görüldüğü üzere ilk paragrafı okuyup ikinci paragrafta yorumladık. Araya kendi düşüncelerimizi de kattık. Bu sayede tezimizde intihal düşürme yapmış olduk. İntihal düşürme nasıl yapılır sorusunun cevabı üstteki paragraftadır.

Çok önemli not: İntihal Raporu alındıktan sonra (nereden alırsanız alın) tezinizi kesinlikle sistemden sildiriniz. Eğer sildirmezseniz danışman hocanız intihali kontrol ettiğinde İntihal Oranı %80-90 arası çıkacaktır. Bundan dolayı ücretsiz intihal raporu veren web sayfalarından uzak durmalısınız. Alacağınız rapor kesinlikle Turnitin veya iThenticate olsun.

Tam bilgi sahibi olmak ve intihal oranı düşürme örneğine göz atmak için bu yazımızı da kesinlikle okuyun. İntihal Raporu

Exit mobile version