Site icon Platon Tez Hazırlama

SPSS İstatistik Analiz Yorumlama

SPSS, İstatistik Analiz yapan bir bilgisayar programıdır. Anket, sistematik bir veri toplama aracı olmakla beraber SPSS, verilerin yorumlanmasın da kullanılmaktadır. Birçok öğrencinin kabusu olmakla birlikte kullanımı oldukça zor bir programdır. Çoğu uzman arkadaşlar bu programı öğrenmek için yıllarını vermiştir. İstatistiksel Analiz ve Yorumlama yapabileceğiniz bu programı kullanmasını bilmiyorsanız oldukça zor bir durumla karşı karşıyasınız..

Hiçbir Öğrencinin Anlamadığı Ders: İstatistik Analiz

İstatistik analiz , ülkemizde İngilizce derslerinden sonra boşa giden ders saatleri açısından ikinci sırada yer alıyor desek yanlış olmaz. Zira bu dersi alan 50 kişlik bir sınıfta 1-2 kişi SPSS kullanmayı becerebiliyorsa, o sınıf başarılı kabul edilebilir.

Bu arada SPSS ile veri yorumlamanın da onlarca farklı çeşidi olduğundan istatistik analiz öğrendim, diyenlerin büyük bölümü aslında sadece birkaç basit SPSS analizini yapabiliyor. İnanmıyorsanız kendi konuları dışında bir SPSS analizi için bu kişilerden yardım istemeyi deneyip, sonuçları görebilirsiniz. Tabii etrafınızda bir konuda bile olsa SPSS istatistik analizi yapabilecek birileri varsa. 😊

Size sınavlarda ve projelerde kök söktüren hocalarınızın bile birçoğu SPSS ile doğru – düzgün bir veri yorumlaması veya istatistik analiz yapacak bilgiye sahip değil. Zira bir yazılım kullanarak analiz yapmak için – yazılım hangisi olursa olsun – öncelik o yazılımın nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. “Ha.. Buna basınca, böyle oluyor” gibi bir bilgi detaylı bilgi olarak kabul edilmez. 😊

Ayrıca SPSS’de saatlerce uğraşmanız gereken binlerce veri girişi ve analizini emekliliğinizden önce tamamlamak istiyorsanız, programı oldukça seri kullanabilmeniz de gerekir. Aksi halde yüzünüzde oluşacak “SPSS kırışıklıkları” için özel olarak geliştirilmiş kremler kullanmak zorunda kalabilirsiniz😊     

“Bir bilgisayar programı ne kadar zor olabilir ki, biz bilgisayarlarla büyüdük”, diyen hatta bu sebeple istatistik analiz derslerine bile katılma gereksinimi duymamış baba yiğitleri de aşağıda listeleyeceğimiz konular hakkında fikir beyan etmeye davet ediyoruz.

Evet, belki istatistik analiz dersinde boy gösteren birkaç öğrenci, bu listeden üç kelimenin anlamını bize söyleyebilir. Ancak onların da bu listenin SPSS yazılımı içinde ne anlam ifade ettiğini tam olarak bildiğinden emin değiliz.

Tabii koskoca SPSS ve istatistik analiz biliminin bu liste ile sınırlı olmadığını da hatırlatmak isteriz. Biz sadece maddeleri daha fazla uzatıp, yer kaplamak istemedik.

Spss Ne İşe Yarar?

Öncelikle “Bunu biliyor muydunuz?” paylaşımları tadında kısa bir bilgi verelim; SPSS = “Statistical Package for the Social Sciences”. SPSS bildiği seviyede İngilizce bilenler için “Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Program”. Yazılım dünyasındaki yeri de hayli eski (1968 ilk çıkış tarihi).  SPSS her tür veriyi yorumlamak, düzenlemek ve analiz etmek için kullanılan bir yazılım.

SPSS’de yapılacak istatistik analiz işleri için kullanılan verilerin kaynakları da çeşitlilik arz ediyor; Kendi yaptığınız fiziksel anketlerden veya bir müşteri veri tabanından ya da Google Analytics / Forms benzeri platformlardan SPSS’e veri aktarımı mümkün. Google gibi bazı firmaların sunduğu anket ve form hizmetlerinin genelinde, SPSS’e veri aktarımını kolaylaştıran özellikler de mevcut. (Tabii analize kimse karışmıyor☹)

Ama siz, SPSS istatistik analiz işleri için Google’a muhtaç değilsiniz. Hatta sizin veri aktarmayla bile uğraşmanıza gerek yok.

Spss İstatistik ve Veri Analizlerinizi Baştan Sona Biz Yapıyoruz

Neden? Çünkü şu anda SPSS istatistik analiz işinizi sizin yerinize yapacak tecrübeli ve profesyonel ekibimize ulaşabileceğiniz bir web sitesinde geziniyorsunuz.  

Elinizde bulunan Excel, OpenOffice formatındaki verilere ek olarak „.txt ve .csv” gibi daha basit verilerinizin profesyonel kişiler tarafından, ihtiyaçlarınız doğrultusunda istatistikanalize tabi tutulmasını istiyorsanız, tek yapmanız gereken bize ulaşmak. Ayrıca SPSS’de kullanabileceğimiz veri formatları arasında  SQL, Sata ve SAS programlarına ait olanlar da mevcut. Tabii daha önce bahsettiğimiz gibi henüz sanal ortama aktarılmamış verilerin aktarılması, analizi ve düzenlenmesin de yine aynı ekip sizin için yapıyor.

Bu arada istatistik analiz için kullanılacak programların başta SPSS olmak üzere ücretsiz kullanıma açık olmadıklarını hatırlatmak isteriz. Lisans ücretleri de çok makul sayılmaz. Bu anlamda bizden alacağınız yardım sayesinde yazılımlar ile ilgili bir engeli daha “by-pass” etmiş olacaksınız.

Son olarak gözlerinizin kan çanağı haline geleceği, uykularınızın kaçacağı, bel ağrılarının başınıza vuracağı ve en kötüsü aşırı sıkıcı saatleri aynı program ve benzer veriler üzerinde harcamak zorunda kalmayacaksınız.  

Tabi bize ulaşmanızın en güzel tarafı, bu işkenceye katlanmaya gerek kalmadan kusursuz SPSS analizlerine sahip olabilmek.

Ekibimiz de SPSS analiz yorumlama yapabilen uzman arkadaşlar var, size yardımcı olabiliriz. Uzman arkadaşlarla çalıştığımız için, SPSS analiz ve yorumla bizim için çok kolaydır. Aşağıda sizin için örnek çalışmalar hazırladık, göz atabilirsiniz.

Hizmet Verdiğimiz İstatistik Analizleri

Araştırma ve anket tasarımı Ölçek geliştirme ve uyarlama Gözleme Dayalı Çalışmalarda istatistik
Veri girişi Geçerlilik güvenirlik analizi Eğilim Skoru (Propensity Score)
Tanımlayıcı istatistikler Doğrulayıcı Faktör analizi Olgu kontrol ve risk çalışmaları
Tablo ve grafikler Açımlayıcı Faktör analizi Duyarlılık ve özgüllük
Normallik analizi Cronbach alfa Sağ kalım analizleri
Ki-Kare Analizi Kruskal Wallis Testi Regresyon Analizi
Friedman Testi Mann-Whitney U Testi Lojistik Regresyon Analizi
Cochran Q Testi Wilcoxon Testi Cox Regresyon Analizi
Anova /mannova Kruskal Wallis Testi Roc analizi
İstatistik Analizler

Spss İstatistiksel Analizlerin Yapılması

Spss istatistik analiz programına verilerin girilmesi, anket çalışmalarının hazırlanması.

Betimsel istatistiklerin SPSS programında hesaplanması, spss programında frekanslarının ve yüzdelerinin hesaplanması ve yorumlanması.

İstatistik Analiz Örnekleri

Anket soru örnekleri ve yorumlanması

Medeni DurumuEvli (  )Bekar (  )
Mezuniyet DurumuEğitim Fakültesi (  )Fen Edebiyat Fakültesi (  )Eğitim Enstitüsü ( )Lisansüstü (  )Diğer……
Yaşınız20-30 Yaş (  )31-40 Yaş (  )41-50 Yaş ( )51 ve üzeri (  ) 
Anket Örnek 1

Medeni durumunuz?

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
ValidEvli826,726,726,7
Bekar2273,373,3100,0
Total30100,0100,0
Anket Örnek 2

Spss Yorumlaması

Anketimize katılan katılımcılardan 8 kişi %26,7 oranında  evli olduğunu, 22 kişi % 73,3’lük bir oranda olmuştur. Buradan anketimize katılan katılımcıların çoğunluğunun bekar olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da kişilerin yaptıkları işe daha çok zaman ayıra bilecekleri söylenebilir.

5 li likert veri hazırlama

Spss likert 5’li verilerin istatistiklerinden ortalaması ve standart sapmalarının hesaplanmasının elde edilmesi ve yorumlanması (Mean,  Std.)

Bu bölümde sosyal bilgiler eğitimine ilişkin görüşlerinizi öğrenmek amacıyla çeşitli sorular verilmiştir. Lütfen bu soruları kendi düşünceleriniz doğrultusunda;

1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum,  5-Kesinlikle Katılıyorum, seçeneklerinden birini tik  ( X ) koyarak cevaplandırınız.

Likert Veriler

Detaylı bilgi vermeye çalıştık. Burada değinmediğimiz bir çalışma istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz, daha net cevaplar verebiliriz.

İletişim

Exit mobile version